Other languages
Malin Simlund
Malin SimlundPatientansvarig

Jeg var gravid og vurderte fosterdiagnostikk i form av ultralyd og NIPT. Men, jeg fikk ingen gode forklaringer på mine spørsmål. Ikke på sykehuset, ikke på den private klinikken.

Jeg jobber selv som lege og ble ganske overrasket over dette. Tross mine rettigheter som gravid ble det tydelig at jeg selv måtte finne ut av fordeler og ulemper ved fosterdiagnsotikk. Til sist gjorde jeg de undersøkelser og prøver som var rett for meg.

Et informert valg er noe vi i helsevesenet desverre ikke alltid lever opp til. Vi startet derfor et prosjekt ved Karolinska for å skape en bedre informasjonsløsning; NIPT-skolen. Å formidle pasientinformasjon digitalt slik at det faktisk forstås viser seg å være mye mer komplisert enn jeg trodde. Å skrive en tekst, eller lage en video som jeg som lege syns er god, duger ikke. Det forstod vi etter en stund. I 2018 startet vi med valdering av alle tekster basert på hva pasienter gir av feedback. Det har vært en lang reise med mange ulike testversjoner, men vi nærmer oss det pasientene sier de behøver.

Dr. Simlund startet NIPT-skolen sammen med Kristian Wright og sitter i dag i styret. Hun er utdannet ved Karolinska Instituttet i Stockholm, hun har jobbet som kirurg i 13 år og jobber for tiden ved Ullevål sykehus.