Other languages

NIPT, fosterdiagnostikk for gravide

Gå NIPT-skolen når det passer deg. På klinikken får du personlig veiledning, de gjør ultralyd og NIPT. Resultat får du her i portalen.

Trenger du oppklaring? Du finner oss tilgjengelig hver dag på chatten på nettstedet eddabooking.no.

NIPT, fosterdiagnostikk for gravide

Gå NIPT-skolen når det passer deg. På klinikken får du personlig veiledning, de gjør ultralyd og NIPT. Resultat får du her i portalen.

Trenger du oppklaring? Du finner oss tilgjengelig hver dag på chatten på nettstedet eddabooking.no.

Hvorfor NIPT-skolen ?

Du som gravid vet best om du ønsker å gjøre fosterdiagnostikk. Norsk lov sikrer din rett til å gjøre et informert valg. Det vil si at du skal få fullstendig informasjon om diagnostikken du vil gjøre. Medisinsk informasjon kan være vanskelig å forstå. NIPT-skolen belyser fordeler og ulemper ved NIPT på en forskningsbasert måte slik at du kan gjøre det valg som er rett for deg.

NIPT-skolen er validert av spesialister i fosterdiagnostikk, genetikk, neonatologi og barnemedisin. NIPT-skolen er gratis, du logger trygt inn med din BankID. NIPT-skolen er åpen for alle. Om du har en partner så be hen gjøre skolen også!


Hva er NIPT?

NIPT er en forkortelse for Non Invasive Prenatal Test.

En vanlig blodprøve tas i armen på den gravide kvinnen uten risiko for fosteret. ​ NIPT har høy pålitelighet innen genetisk fosterdiagnostikk. Det er alikevel ting ved prøven som du bør forstå godt før du tar NIPT. NIPT-skolen er åpen for alle og forklarer fordeler og ulemper ved NIPT på en strukurert måte. NIPT-skolen er gratis. Du logger trygt inn med BankID.

NIPT-skolen

Gå NIPT-skolen når du vil. Den er gratis og gir deg informasjon så du kan gjøre et informert valg. Du logger trygt inn med din BankID.

På din klinikk

Etter NIPT-skolen så går du til din klinikk. Der gir de ytterligere veiledning og en ultralyd. NIPT tas tidligst i uke 10+0 og helt opp til uke 40 med samme treffsikkerhet i hele perioden.

Ditt resultat får du online

Med en gang ditt svar er klart så får du en SMS. Logg inn med din BankID og få ditt NIPT resultat. Vi er et team av fostermedisinere, genetikere og barneleger som støtter deg om du behøver hjelp videre.

Om NIPT-skolen

Vi tror på gravides rett til å ta egne, informerte valg basert på fullstendig og forskningsbasert informasjon. Eksperter fra Skandinavia innen gynekologi, fostermedisin, neonatologi, barnemedisin, genetikk og etikk står bak NIPT-skolen.


Les mer om oss

Sikker datahåndtering via BankId

Våre analyser gjøres i Sverige. Vi bruker en rettet NIPT teknologi som ikke henter ut bred genetisk data, som for eksempel gentisk data om den gravide. All informasjon om deg behandles i henhold til Norsk og Svensk lov. Vi sender ikke dine prøver til USA, Storbritania, Kina eller andre steder i verden.

Vanlige spørsmål

Analysen gjøres i Sverige, i Gøteborg eller Stockholm. Vi sender IKKE prøver til USA, Kina, Storbritannia eller Portugal slik som andre Norske klinikker. Din prøve analyseres med Harmony NIPT teknologi. Vi har bevisst valgt Harmony NIPT fordi teknologien er validert gjentatte ganger i forskningstudier. Harmony NIPT avdekker IKKE data om den gravide. Således vil du ikke oppleve at dine data brukes til noe du ikke har kontroll på. Det er fornuftig å undersøke i hvilket land ditt blod analyseres, og med hvilken teknologi, da ikke alle land har like regler som i Skandinavia.
Det finnes noen klinikker i Norge som nå tilbyr NIPT. Flere av de er klinikker som vi har samarbeid med. Alle klinikker som vi samarbeider med bruker en strukturert informasjonsmodell med NIPT-skolen som grunn for å sikre at du som kvinne får den informasjon du har rett på. På eddalabs.no kan du finne klinikker som tilbyr NIPT i Norge. Du kan også emaile admin@eddalabs.com ved spørsmål.
NIPT har en høyere treffsikkerhet enn ultralyd når det gjelder de genetiske tilstandene som vi analyserer for. Med høyere treffsikkerhet så mener vi færre falske positive og falske negative svar. Dette er hovedgrunnen til at man tar i bruk NIPT mer og mer. Gjennomfør NIPT - skolen, du har rett på fullstendig informasjon, den er gratis og da forstår du hva dette handler om.
Man må gjøre ultralyd før NIPT for å avklare hvor mange foster som finnes, hvor langt du er kommet slik at man vet at du har passert uke 10+0 og at det er et hjerte som slår. Dette er for å sikre at NIPT leverer beste treffsikkherhet. Les på NIPT-skolen så forstår du!
NIPT er en krevende genetisk analyse det er derfor den er dyr og tar lang tid. Det er en stegvis prosess som tar 7 dager. Det vil si at det ikke er bare å trykke på en knapp så gjøres analysen. Videre så er det mange kvalitetskontroller som må gjøres. Vi må vite at analysen gjøres i henhold til en strikt protokoll for å kunne stole på resultatet. I tillegg til analysedagene så tar det også tid fra blodprøven er tatt til selve analysen kan starte. Fordelen med å analysere med Edda er at laboratoriet jobber kvelder og helger. Det vil si at med en gang analysen er ferdig så får du svar, selv om det er en lørdag. En annen fordel er at analysen gjøres i Sverige, altså med nærmeste Harmony laboratorium til Norge. Vi sender IKKE prøver til USA, Kina, Portugal eller lignende slik som andre klinikker i Norge gjør. Ikke minst så er Harmony NIPT validert gjentatte ganger i forskningsstudier. Harmony NIPT avdekker IKKE data om den gravide. Således vil du ikke oppleve at dine data brukes til noe du ikke har kontroll på. Det er fornuftig å undersøke i hvilket land ditt blod analyseres, og med hvilken teknologi da ikke alle land har like regler som i Skandinavia.
Du kan gjøre NIPT fra uke 10+0 til uke 40. Treffsikkerheten er like god uasett når du gjør NIPT. De fleste tar NIPT mellom uke 11-13.
NIPT ble lansert i 2012 og i Sverige så har vi ved Edda jobbet med NIPT lenge. NIPT i Norge er relativt nytt, av den grunn så finnes ikke private laboratorier. Alle private klinikker bruker derfor utenlandske laboratorier. Dette gjelder Aleris, Volvat og alle andre og det er viktig å vite for deg som pasient. Fordelen med å gå til en klinikk vi samarbeider med er at du får tilgang til de mest erfarne på NIPT i Skandinavia. Analysene gjøres i Sverige, i Gøteborg ( Life Genomics ) eller Stockholm ( Karolinska). Norske sykehus har også gjort sine analyser i Sverige de siste årene og vi er nøye på hvilke laboratorier som brukes når man jobber med genetikk. Vi sender IKKE prøver til USA, Kina, Storbritania eller Portugal slik som andre klinikker i Norge. Dette handler om datasikkerhet og innsikt i laboratorierutiner. Dette er bevisste valg fra vår side fordi ikke alle land har samme regler som i Skandinavia. Det finnes en rekke ulike NIPT teknologier. Vi har bevisst valgt å bruke Harmony NIPT som firmaet Roche har utviklet. Dette fordi Harmony NIPT er gransket gjentatte ganger i forskningstudier. Harmony NIPT er en rettet analyse, det vil si at metoden IKKE avdekker data om den gravide. Således vil du ikke oppleve at data om deg brukes til noe du ikke har kontroll på i fremtiden. Sist men ikke minst. Våre medarbeidere jobber daglig med fostermedisin, nyfødtmedisin og med syndrombarn på universitetssykehus i Sverige og Norge. Vi jobber daglig med kvinner og par som havner i vanskelige situasjoner. Det gjør at vi kan yte god hjelp til de som behøver støtte. Les gjerne mer på "Om oss siden" så ser du bakgrunnen til våre medarbeidere.

Har du ikke fått svar på ditt spørsmål?

Kontakt oss: hei@eddalabs.com