Other languages
Kristian Wright
Kristian WrightSpecialistläkare, neonatologi

Kristian Wright har jobbet ved barneakutt og nyfødtintensiv virksomheten på Karolinska de siste 15 årene. Han jobber med informasjon til blivende foreldre, planlegging av kompliserte fødsler og behandling av kritisk syke barn.   

Dr. Wright har jobbet humanitært flere steder i verden, blant annet i Chad og Bangladesh og med ebola i Sierra Leone.

Dr. Malin Simlund etablerte NIPT-skolen og Edda Labs sammen Kristian Wright i 2017. NIPT-skolen utarbeider forskningsbasert informasjon om fosterdiagnostikk slik at gravide selv kan ta informerte valg.

Dr. Wright vokste opp i Drammen, han er utdannet ved NTNU i Trondheim, Karolinska i Stockholm og Harvard Medical School i Boston.